UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem
Smaller Default Larger

 

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Istotnie, przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

(Katechizm Kościoła Katolickiego 1285)

 

  1. Ochrzczeni przechodzą dalszy etap chrześcijańskiego wtajemniczenia przez sakrament bierzmowania. W nim otrzymują Ducha Świętego, który w dzień Pięćdziesiątnicy został zesłany przez Pana na Apostołów.
  2. Przez dar Ducha Świętego wierni zostają bardziej upodobnieni do Chrystusa i umocnieni, aby składali Mu świadectwo i budowali Jego Ciało w wierze i miłości. Ich dusze otrzymują niezniszczalny charakter, czyli znamię Pańskie, tak że nie można powtarzać sakramentu bierzmowania.
  3. Przygotowanie ochrzczonych do przyjęcia sakramentu bierzmowania należy przede wszystkim do Ludu Bożego. Natomiast duszpasterze powinni troszczyć się, aby wszyscy ochrzczeni otrzymali pełne wtajemniczenie chrześcijańskie i zostali starannie przygotowani do bierzmowania.

(z wprowadzenia teologiczno-pastoralnego do obrzędów bierzmowania)

 

W naszej parafii okres przygotowania młodzieży do sakramentu bierzmowania obejmuje roczną formację. Odbywa się ona poprzez spotkania w małych grupach prowadzonych przez animatorów pod czujnym okiem Księdza Proboszcza. Tematyka skupia się wokół sakramentów oraz innych kluczowych zagadnień takich jak Jezus Chrystus, Pismo święte, rodzina itp. Oprócz wspomnianych spotkań oraz pracy intelektualnej, którą kandydat musi wykonać w domu, nie może zabraknąć miejsca na modlitwę, która gromadzi całą wspólnotę przygotowujących się i animatorów (wszystkie grupy). Kandydaci zaproszeni są także do aktywnego udziału w życiu parafii poprzez uczęszczanie na Msze święte niedzielne i młodzieżowe a także nabożeństwa takie jak różaniec, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale itp. Ubogaceniem są wizyty specjalnych gości, którzy czasem pojawiają się na spotkaniu, aby wygłosić konferencję lub świadectwo.

 

W tym miejscu będziesz mógł znaleźć podstawowe informacje odnośnie daty i tematu najbliższego spotkania a także pobrać materiały pomocnicze, które będą sukcesywnie zamieszczane w formie załącznika do ściągnięcia.

Wszystkim Kandydatom życzymy owocnego przygotowania do Bierzmowania a Drogich Parafian prosimy o wsparcie modlitewne dla tych młodych ludzi, którzy pragną dołączyć do grona dojrzałych chrześcijan.

DO CZEGO SIĘ PRZYGOTOWUJĘ?

 

 

  Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali [Apostołowie] na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego.

/Dz 8, 14-17/

Na początku formacji uwaga kandydatów zostaje skupiona na sakramencie bierzmowania, tak aby poznali jego istotę i znaczenie w chrześcijańskim życiu a tym samym lepiej pojęli, jakiego zadania się podejmują i co chcą otrzymać w darze od Boga. Na początku tej drogi przygotowania zostają ustalone zasady i obowiązki, których każdy kandydat winien dopełnić. Do najważniejszych należą aktywny udział w spotkaniach formacyjno-modlitewnych, własna praca z notatnikami a także troska o życie modlitewne indywidualne oraz we wspólnocie parafialnej. W krótkim nabożeństwie wzywamy pomocy Ducha Świętego, bez którego nikt z nas nie mógłby powiedzieć „Pan jest Jezus” i bez którego cały ten trud nie miałby sensu.

Modlitwa o dary Ducha Świętego

Duchu Święty, Ty nas uświęcasz, wspomagając w pracy nad sobą. Ty nas pocieszasz wspierając, gdy jesteśmy słabi i bezradni. Proszę Cię o Twoje dary. Proszę o dar mądrości, bym poznawał i miłował Prawdę wiekuistą, którą jesteś Ty, mój Boże. Proszę o dar rozumu, abym, na ile mój umysł może pojąć, zrozumiał prawdy wiary. Proszę o dar umiejętności, abym patrząc na świat dostrzegał w nim dzieło Twojej dobroci i mądrości i abym nie łudził się, że rzeczy stworzone mogą zaspokoić wszystkie moje pragnienia. Proszę o dar rady na chwile trudne, gdy nie będę wiedział, jak postąpić. Proszę o dar męstwa na czas szczególnych trudności i pokus. Proszę o dar pobożności, abym chętnie obcował z Tobą w modlitwie, abym patrzył na ludzi jako na braci, a na Kościół jako narzędzie Twej ojcowskiej opieki. Na koniec proszę o dar bojaźni Bożej, bym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Amen.

 


SAKRAMENT BIERZMOWANIA
SPOTKANIE 1 5.09.2017 
SPOTKANIE 2 19.09.2017
  • BIERZMOWANIE jest Sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego.

 

Materiały do pobrania

 

OD KOGO POCHODZĘ?

 

 

„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.”

/Rdz 1,27/ 

 

Kandydat świadomy wielkiego znaczenia sakramentu, do którego się przygotowuje zostaje zaproszony do duchowej podróży do własnych korzeni, czyli do zgłębienia teologicznej prawdy o Bogu Stwórcy, od którego pochodzi wszelka istota żywa oraz o Jezusie, który jest posłanym na świat Synem Bożym a zarazem Człowiekiem, w którym wszyscy mamy śmiały przystęp do Ojca. Odkrycie prawdy o Bogu, który jest Ojcem oraz doświadczenie osobistej relacji z Jezusem – Panem i Zbawicielem są kluczowe dla dalszej formacji. Tylko odniesienie do Boga pozwala na właściwe spojrzenie na własne życie i powołanie. Z dojrzałem i żywej relacji z Bogiem rodzi się prawdziwie chrześcijańskie życie, które potem Duch Święty w sakramencie bierzmowania umacnia.

  

Modlitwa

Jezu Chryste, wierze mocno, 
że „jesteś z nami przez wszystkie dni aż do skończenia świata”. 
Teraz mówisz do mnie z miłością: „Przestań się lękać! 
Jam jest Pierwszy i Ostatni, i żyjący na wieki wieków”. 
Jezu, niezawodny dawco nadziei! 
Ciebie chcę poznawać. 
Ciebie chcę kochać i naśladować. 
Z Tobą idę naprzód. 
Daj mi przenikliwy wzrok i wielkie serce, 
abym stała się Twoim narzędziem w ewangelizacji całego świata. 
Daj mi nową „wyobraźnię miłosierdzia”. 
Tyś jest Żywą Bramą, 
która jest otwarta szerzej niż kiedykolwiek dla mnie

i dla każdego człowieka. 
Przez Ciebie i z Tobą „wypływam na głębię”, 
przyśpieszam kroku, czuwam i liczę na Twoją pomoc. 
Jezu, ufam Tobie!

  


BÓG OJCIEC
SPOTKANIE 3 2.10.2017
  • BÓG OJCIEC. Bóg jest naszym Ojcem. Jest to jedno z najprostszych a jednocześnie bardzo bogate w treść określenie Boga. Jest On dawcą życia a my pochodzimy od Niego – nosimy w sobie podobieństwo do Boga. Możemy jako Jego dzieci wołać do Niego „Abba, Ojcze”. Ostatecznym powołaniem każdego człowieka jest wieczność w domu Ojca.

 

Materiały do pobrania

 


JEZUS CHRYSTUS
SPOTKANIE 4 10.10.2017
  • JEZUS CHRYSTUS Boży Syn - Jezus stał się człowiekiem, żył wśród ludzi i nauczał o swoim Ojcu. Został umęczony przez ludzi i zmarł na Krzyżu aby pokonać Szatana i grzech i połączyć znowu ludzi z Bogiem. Następnie zmartwychwstał i wrócił do Ojca, gdzie wraz z Nim na nas czeka. Muszę lepiej poznać Jezusa i powierzyć Mu moje życie, aby osiągnąć prawdziwe i trwałe szczęście.

 

Materiały do pobrania